Zawiadomienie o 40. Sesji Rady Miasta Łuków

W czwartek, 27 maja 2021 roku zaplanowana została 40. zwyczajna sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie. Początek obrad zaplanowano na godz. 12:00.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XL sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności Burmistrza w okresie od XXXIX sesji Rady Miasta.
 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie w 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Łukowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Żelechowskiej (dot. działki Nr 6547/6).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Żelechowskiej (dot. działki Nr 6547/9).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Stodolnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie.

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta www.lukow.pl.

Przewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Okliński