Wypożyczanie książek znów możliwe

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie informuje, że od 1 czerwca w związku z kolejnym etapem znoszenia ogólnokrajowych obostrzeń związanych z COVID-19, placówka rozszerza działalność w zakresie udostępniania zbiorów (czytelnie, wypożyczalnie) oraz działalności informacyjnej. Dostęp do półek jest wolny, wznowiona zostaje działalność czytelni.

Pracownicy biblioteki przypominają także, że w dalszym ciągu obowiązują szczególne warunki higieniczno-sanitarne oraz reguły postępowania w aspekcie przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2, które uzyskały akceptację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łukowie i są zgodne z wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID -19 w Polsce umieszczonym na stronach rządowych gov.pl oraz przepisami Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1230  z późn. zmianami).

Wszyscy użytkownicy (osoby odwiedzające bibliotekę) zobowiązani są do zakrywania nosa i ust poprzez używanie maseczek oraz dezynfekowanie rąk. Płyny do dezynfekcji udostępnione zostały dla przy drzwiach do każdej z agend. Informujemy ponadto, że ilość osób mogących jednocześnie przebywać w danej agendzie bibliotecznej (1 osoba na 15 m2 z wyłączeniem bibliotekarzy) przedstawia się następująco:

  • Wypożyczalnia dla Dorosłych - 7 osób
  • Czytelnia dla Dorosłych - 3 osoby
  • Oddział dla Dzieci, wypożyczalnia - 2 osoby
  • Oddział dla Dzieci, czytelnia - 2 osoby
  • Filia nr 1, wypożyczalnia - 2 osoby
  • Filia nr 1, czytelnia - 2 osoby
  • Filia nr 2 - 3 osoby
  • Filia nr 3 - 3 osoby