42. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Łuków

W czwartek, 22 lipca 2021 roku zaplanowana została 42. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie. Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XLII sesji Rady Miasta.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta Łuków.
  4. Zamknięcie.

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta www.lukow.pl, w zakładce Rada Miasta Łuków. W tej zakładce dostępne są także wyniki głosowań imiennych Państwa radnych.


Przewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Okliński