Konsultacje Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030”

Burmistrz Miasta Łuków działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), w związku z art. 6a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 poz. 1057 t.j.) podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030.

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że:

 1. Wszyscy zainteresowani, w dniach od 17.09.2021 r. do 08.10.2021 r. mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030 oraz projektem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030.
 2. Dokumentacja sprawy dostępna jest na niniejszej stronie internetowej oraz jest wyłożona do wglądu w Wydziale Zarządzania Projektami i Promocji Urzędu Miasta Łuków, ul. Browarna 65, 21-400 Łuków.
 3. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym powyżej.
 4. Uwagi i wnioski należy składać na formularzu konsultacyjnym umieszczonym na niniejszej stronie internetowej:
  1. drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy: Urząd Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków - z dopiskiem „Konsultacje Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030
  3. ustnie do protokołu w Wydziale Zarządzania Projektami i Promocji Urzędu Miasta Łuków, ul. Browarna 65, 21-400 Łuków, tel. 25 798 30 05 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).
 5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Łuków
 6. Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 08.10.2021 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa lubelskiego oraz w trosce o zdrowie mieszkańców rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną.

Dokumenty: