Przestrzegajmy zasady reżimu sanitarnego

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną na terenie województwa lubelskiego, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, zwracamy się do Państwa z apelem o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego celem zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Apelujemy szczególnie o utrzymywanie dystansu społecznego w miejscach publicznych, zakrywanie ust i nosa w miejscach występowania dużych skupisk ludzi, dezynfekcję rąk oraz respektowanie zasad higieny.

Prosimy również o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. Szczególnie chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki.

Racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych może przyczynić się do spowolnienia rozwoju epidemii COVID-19.