Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych zostały umieszczone wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków, położonych w Łukowie przy ulicach: Ks. St. Brzóski, 700-lecia, Stawki, Dr W. Dmocha, Ryszarda Stankiewicza, Radzyńskiej, Glinki, Bartniej, Polnej, Domaszewskiej, Międzyrzeckiej, Br. Kondrackiego, Wiatraki, na os. Leona Klimeckiego, w pobliżu ulic: Radzyńskiej, Nadrzecznej, w okolicach ulic: Świderskiej, Radzyńskiej, Cieszkowizna, Żelechowska, Domaszewska, pomiędzy ulicami: Świderską a Radzyńską, Bartnią a Br. Kondrackiego, Zakolejną a Podgórną, Bartnią a Rurową, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni licząc od dnia 21 września 2021 roku.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski