Konkurs na „Profilaktyka Roku 2021”

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie organizuje konkurs na „Profilaktyka Roku 2021”. Zgłoszenia z kandydaturami wartych nagrodzenia osób przyjmowane są do 30 listopada.

Tytuł „Profilaktyka Roku” i nagrodę otrzyma corocznie osoba, której działania przyczyniają się, w sposób znaczący, do realizacji zadań zapisanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na dany rok kalendarzowy. Działania o których mowa, powinna cechować: kreatywność, zaangażowanie, znajomość potrzeb środowiska lokalnego, efektywność - mierzona pozytywnym przyjmowaniem przez adresatów oraz umiejętność współdziałania z innymi.

Kandydaturę do tytułu należy zgłaszać na formularzu, który udostępniono m.in. poniżej oraz na stronie internetowej MKRPA.

Uzupełnione formularze należy składać na adres: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie, ul. Zdanowskiego 15, 21-400 Łuków (pokój nr 3, na parterze), do dnia 30 listopada 2021 r. O ich rozpatrzeniu decydować będzie data wpływu. Wynik postępowania konkursowego będzie ogłoszony na stronie internetowej www.komisja.lukow.pl.

 

DO POBRANIA: