XLVI sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 9 listopada 2021 roku o godz. 14:30 odbędzie się XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.

  2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  5. Zamknięcie.

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta www.lukow.pl. Link do transmisji znajduje się w zakładce Rada Miasta Łuków. W tej zakładce dostępne są także wyniki głosowań imiennych Państwa radnych.

Przewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Okliński