I posiedzenie Łukowskiej Rady Seniorów

W dniu 19 listopada 2021 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Łuków im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 odbędzie się I posiedzenie Łukowskiej Rady Seniorów.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Uchwalenie porządku posiedzenia.
3. Wybór Przewodniczącego Łukowskiej Rady Seniorów.

4. Przekazanie prowadzenia posiedzenia Przewodniczącemu Łukowskiej Rady Seniorów.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Łukowskiej Rady Seniorów.
6. Wybór Sekretarza Łukowskiej Rady Seniorów.
7. Zamknięcie.