"Poznaj Polskę" - dofinansowanie dla "Trójki"

12 listopada zostało podpisane porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta Łuków a Ministrem Edukacji i Nauki dotyczące realizacji dwóch wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.

Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.

W ramach tego przedsięwzięcia Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 19 584 zł na ,,dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki”, co stanowi 80% całości zadania. Wkład własny w kwocie 4 987 zł stanowiący 20% pokrywają rodzice i opiekunowie. Całkowity koszt zadania wynosi 24.571 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 4.980 zł na realizację zadania - jednodniowej wycieczki pn. „Warszawa Stolica". Trakt Królewski i Stare Miasto” dla 50 uczniów klas I-III i 4 opiekunów oraz wsparcie finansowe w wysokości 14 604 zł  na zorganizowanie trzydniowej wycieczki pn. „Szlakiem Piastowskim, poznajemy losy Polan” dla 30 uczniów klas IV-VIII i 3 opiekunów.