Budżet Miasta na 2022 rok - projekt uchwały

Ostatnie miesiące roku to szczególny czas dla samorządów. Wtedy tworzone są budżety miast i gmin, według których podmioty te funkcjonować będą przez następne 12 miesięcy. Poniżej prezentujemy projekt uchwały budżetowej Miasta Łuków na 2022 r. przygotowany przez pracowników Urzędu Miasta.

Według zapisów w projekcie uchwały budżetowej, dochody Miasta w 2022 r. oszacowano na kwotę 118 713 349,63 zł, a wydatki na kwotę 120 414 429,63 zł. Budżet będzie mniejszy o około 22 mln, co wynika m.in. ze zmian w wypłacaniu świadczeń 500+ oraz zmian podatkowych. Projekt budżetu Miasta Łuków skierowany został do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, zaprezentowany został także miejskim radnym.

 

Dokument pobrać można poniżej: