Zawiadomienie o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków

Burmistrz Miasta Łuków informuje o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków Miasta Łuków domu położonego przy ul. Żelechowskiej 20 B na działce oznaczonej w ewidencji gruntów m. Łuków Nr 6547/8.

Pełna treść zawiadomienia Burmistrza Miasta Łuków dostępna jest POD TYM ADRESEM.