Odbiór częściowy inwestycji przy ul. Strzelniczej

W piątek 30 września miał miejsce odbiór częściowy inwestycji polegającej na budowie infrastruktury przy terenie inwestycyjnym zlokalizowanym w pobliżu ulicy Strzelniczej. Prace wykonuje łukowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o.

Realizowana w sąsiedztwie Cmentarza Wojennego i podstrefy ekonomicznej inwestycja ma na celu uzbrojenie ponad 8 hektarów terenów inwestycyjnych. Wykonywane prace zwiększą atrakcyjność inwestycyjną miasta i zachęcą firmy do inwestowania właśnie na terenie Łukowa.

Wykonywana inwestycja zakłada wybudowanie drogi dojazdowej wraz z energooszczędnym oświetleniem do nieruchomości oraz sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Częścią inwestycji jest także przepompownia ścieków sanitarnych wraz z zasilaniem elektroenergetycznym. Miasto na realizację ww. prac otrzymało dofinansowanie w wysokości 3 621 289,61 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wkład własny miasta to 190 594,19 zł.