Przetarg na miejsca handlowe przy cmentarzu parafialnym

Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wynajem wyznaczonych miejsc targowych przy ul. Spokojnej i ul. 700-lecia na handel w dniach 31 października - 2 listopada 2022 r. Przetarg odbędzie się 6 października o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Łuków (ul. Piłsudskiego 17).

Przetarg na wynajem wyznaczonych miejsc targowych zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łuków Nr 154/2022 z dnia 19 września 2022 roku. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium. Wadium należy wpłacać do dnia 5 października 2022 r. na konto Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie (nr konta: 58 9206 1048 7103 0485 2000 0290) lub w kasie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie przy ul. Warszawskiej 19. Wpłata wadium oznacza zapoznanie się z regulaminem przetargu i jego akceptację.

Regulamin przetargu dostępny w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Łukowie ul. Warszawska 19 oraz na stronie internetowej https://zgl.lukow.pl - POD TYM ADRESEM.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Łukowie (ul. Warszawska 19) lub telefonicznie tel. 25 798 25 54, 504 396 085 w godzinach 7:00 – 15:00.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wycofania z przetargu poszczególnych miejsc targowych lub odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.