19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Hasło tegorocznej Kampanii 19 dni: „STACJA – EMPATYCZNI RAZEM MAMY MOC”.

W tym roku w działania Kampanii 19 dni włączyli się również wychowankowie z Internatu SP-MSZ im. J. Korczaka w Łukowie. W ramach działań oprócz gazetek informacyjnych oraz warsztatów dla młodzieży internatu, młodzież stworzyła projekty koszulek oraz ulotki dotyczące profilaktyki przemocy.

Dzięki ogromnemu wsparciu kurator Galerii PROwizorium ŁOK Anny Karolkiewicz prace młodzieży stanowią mini wystawę (korytarz przy galerii), którą można odwiedzić w dniach 4-17 listopada 2022 r.