66. sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 5 grudnia 2022 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się LXVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Łuków.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
5. Zamknięcie.

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta.