Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje, że uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr CXVII/2414/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku wydłużony został termin naboru wniosków w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Wydłużony termin, w którym zainteresowane podmioty mogą składać wnioski o dofinansowanie to 13 marca 2020 roku do godz. 15:00.  Pełną dokumentację konkursową i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego POD TYM ADRESEM.