Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), Burmistrz Miasta Łuków zawiadamia o podjęciu uchwały Nr LXIX/516/2022 Rady Miasta Łuków z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Miasta Łuków.

GPR zostanie sporządzony dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w drodze uchwały Nr LXV/475/2022 Rady Miasta Łuków z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Łuków (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 10 listopada 2022 r. poz. 5362).

Program będzie stanowił podstawę do prowadzenia procesu rewitalizacji, który realizowany będzie w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Proces ten będzie skoncentrowany terytorialnie w wyznaczonym obszarze rewitalizacji oraz prowadzony przez interesariuszy rewitalizacji.

Propozycje dotyczące programu rewitalizacji oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych można zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łuków w terminie do 10 marca 2023 r. Wypełnione i podpisane formularze można przekazywać w jednej z poniższych form:

 pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Łuków, ul. Józefa Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków;
 na adres skrytki ePUAP: /umlukow/skrytka;
 osobiście w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Józefa Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, w Punkcie Obsługi Interesanta w godzinach pracy urzędu.

Pracownicy Urzędu Miasta Łuków udzielają szczegółowych informacji na temat procesu rewitalizacji pod numerem telefonu 25 797 66 10 lub osobiście w pok. Nr 7 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski

Formularz