Akcja szczepienia lisów

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o akcjach szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Zrzuty specjalnych szczepionek dla wolno żyjących lisów na terenie województwa lubelskiego zaplanowano w dniach 27 - 29 marca br.

  • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów na kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych  
  • Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem, zatopiony w przynęcie o intensywnym zapachu, wielkości około 3 cm
  • Nie wolno dotykać szczepionki 
  • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
  • Ręce lub inne niezakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem 
  • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
  • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę 

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje także, że termin akcji szczepienia może ulec zmianie. Informacje w tej sprawie będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie: www.wiw.lublin.pl i na @LublinWeterynaria.