SPZOZ w Łukowie zmienia organizację pracy. W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie do odwołania zostają podjęte następujące działania:

  • odwołuje się planowe przyjęcia i zabiegi pacjentów w Oddziałach Szpitalnych;
  • wprowadza się bezwzględny zakaz odwiedzin w Oddziałach;
  • wprowadza się bezwzględny zakaz przyjęć przedstawicieli medycznych do Oddziałów Szpitalnych i Poradni;
  • odwołuje się zabiegi dla pacjentów w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji dla dzieci;
  • ogranicza się wykonywanie badań diagnostycznych dla pacjentów ambulatoryjnych;
  • w Poradniach lekarza POZ, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej wdraża się udzielanie porad w formie telefonicznej;
  • wstrzymuje się porady w Poradniach Specjalistycznych;
  • przyjmowani będą wyłącznie pacjenci w trybie nagłym do następujących Poradni: Chirurgicznej, Otolaryngologicznej, Okulistycznej;
  • informacja wyłącznie telefoniczna czynna w godz. 7.00 - 14.30;
  • tel.: (25) 798 9061, (25) 798 2000-9, wew. 339, kom. 721 173 099.