Miasto Łuków wspólnie z Zakładem Gospodarki Lokalowej informują o przywróceniu w najbliższy czwartek 16 kwietnia handlu na targowisku przy ul. Prusa. Do możliwości sprzedaży dopuszczeni zostaną tego dnia jedynie sprzedawcy produktów spożywczych oraz sadzonek i kwiatów. Podjęte mają być również środki ostrożności polegające m.in. na kontrolowaniu liczby osób wchodzących na plac targowy. Bezwzględnie przestrzegany ma być obowiązek zakrywania twarzy, a do pomocy przy kontroli środków ostrożności poproszona została również policja.

Jak informuje Zakład Gospodarki Lokalowej, targowisko przy ul. Prusa będzie czynne dla kupujących od godz. 7 rano. Wcześniej na plac zostaną wpuszczeni przedsiębiorcy, którzy zostaną rozstawieni przez pracowników ZGL w bezpiecznych odległościach. Na teren targowiska wpuszczone będą jedynie ci przedsiębiorcy, którzy handlują produktami spożywczymi i sadzonkami oraz kwiatami.

W celu zachowania niezbędnych zasad bezpieczeństwa mających uchronić się przed potencjalnym rozprzestrzenianiem koronawirusa SARS-CoV-2, pracownicy Zakładu Gospodarki Lokalowej będą kontrolować liczbę osób przebywających jednocześnie na terenie targowiska. Stan bezpieczeństwa ma być też kontrolowany przez policję. Bezwzględnie przestrzegany ma być wchodzący w życie od 16 kwietnia obowiązek ochraniania twarzy m.in. za pośrednictwem maseczki, czy szalika. Ponadto sprzedający produkty żywnościowe bądź rośliny będą mieli obowiązek posiadania płynów dezynfekcyjnych oraz noszenia rękawiczek maseczek. Posiadanie rękawiczek rekomendowane jest także osobom, chcącym zrobić zakupy.

 

***

 

Komunikat ZGL w sprawie Targowiska nr 1 (przy ul. Prusa) w Łukowie:

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 25.03.2020 r. w sprawie działań zapobiegających zagrożeniu epidemiologicznemu COVID-19 i na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10.04.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z dn. 10 kwietnia 2020 r., poz. 658) jak również przy spełnieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawa żywnościowego nakładających na przedsiębiorców wymagania higieniczne, których celem jest zapobieganie zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu żywności wprowadza się na Targowisku nr 1 w Łukowie następujące zasady handlu:

  1. 1. na terenie Targowiska będą mogły przebywać osoby z zakrytymi  ustami i nosem (tj. maseczka, szalik, chusta, itp.);
  2. 2. należy stosować właściwą higienę rąk (tj. rękawiczki na dłoniach, handlowcy - płyn do dezynfekcji);
  3. 3. ilość osób będzie proporcjonalna do ilości stanowisk w stosunku 1:3 (1 stanowisko - 3 osoby kupujące);
  4. 4. należy zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 2 metry);
  5. 5. należy stosować zasady bezpieczeństwa żywności - restrykcyjnie i z pełną świadomością;
  6. 6. należy ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego;
  7. 7. zaleca się stosować higienę kaszlu i oddychania.

 

Zobacz też: