W dniu 22 kwietnia 2020 roku zostaje wznowiona obsługa interesantów w kasach Urzędu Miasta Łuków. Jednocześnie z uwagi na obecną sytuację związaną z ogłoszeniem stanu epidemii, proszę o dokonywanie wpłat podatków i opłat w miarę możliwości za pośrednictwem bankowości elektronicznej na podane w decyzjach i zawiadomieniach numery rachunków bankowych.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski