Według Informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej sezon zimowy 2019/2020 był najcieplejszy od początku prowadzenia pomiarów meteorologicznych w naszym kraju. Brak śniegu zimą i idących za tym wiosennych roztopów, a także ograniczone opady deszczu w marcu i kwietniu spowodowały, że nie odbudował się deficyt wody w gruncie po zeszłorocznej suszy. Pogoda spowodowała także wystąpienie zagrożenia pożarowego w lasach, a także konieczność reakcji na zjawisko przez samorządy, w tym także przez Miasto Łuków.

Jak informują Lasy Państwowe, od początku roku do piątku 17 kwietnia na terenie całego kraju odnotowano ponad 2200 pożarów lasów, więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy także odnotowano suszę. Ponadto według danych IMGW, już pod koniec stycznia odnotowano rekordowo niski poziom wód powierzchniowych, definiowany jako susza hydrologiczna. Zaistniała sytuacja, nakazuje odpowiednią reakcję zarówno przez samorządy, jak i mieszkańców.

Miasto Łuków reagując na trudną sytuację hydrologiczną apeluje do mieszkańców o racjonalne gospodarowanie wodą w mieszkaniach oraz na podwórkach. Równolegle wprowadzone zostają zmiany w pielęgnacji miejskich trawników polegające na rzadszym ich koszeniu, mające na celu eliminację nadmiernego wysuszania traw. Zdaniem ekspertów pozostawienie naturalnego charakteru trawników, poprawi bioróżnorodność terenu m.in. w parku miejskim i korzystnie wpłynie na żer owadów zapylających (w tym zagrożonych wyginięciem pszczół). Nie do przecenienia będzie także większe pochłanianie zanieczyszczeń z transportu miejskiego, mniejsza erozja gleby powodowana przez intensywne deszcze, wiatr, czy nadmierne promienie słoneczne. Naturalny trawnik pozwoli dłużej trzymać wilgoć podczas suszy.

Władze samorządowe informują jednocześnie, że rzadsze koszenie trawników to świadome działanie podjęte przez samorząd, a nie efekt jakichkolwiek zaniedbań. Trend ten praktykowany jest w innych miastach w kraju i według informacji tamtejszych urzędów, jest on korzystnie odbierany przez mieszkańców. Koszeniem trawników na miejskich terenach zielonych zajmować się będzie Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie, który ma w swoich kompetencjach opiekę nad tego typu miejscami.

Zarząd Dróg Miejskich prowadzi ponadto szereg innych prac porządkowych na miejskich skwerach i placach. Na skwerze u zbiegu ulic Międzyrzeckiej i Staropijarskiej dołożona została m.in. kora drzewna u podstaw drzew, a także krzewów; uporządkowano także znajdujące się tam rośliny. Prace porządkowe prowadzone są także wspólnie z Zakładem Aktywności Zawodowej w parku miejskim przy ul. Warszawskiej i Rogalińskiego, gdzie dokonano kolejnych nasadzeń. Krzewy dosadzono także w Al. Tadeusza Kościuszki.

ZDM prowadzi także prace przy bulwarze nad Krzną, gdzie zakładana jest tzw. kwietna łąka, służąca wprowadzeniu bioróżnorodności w Łukowie. Miejska zieleń ma być przystosowywana do okresów suszy, cyklicznie dotykających kraj. Innym zadaniem jest także dezynfekcja ławek, śmietniczek w centrum miasta (np. w parku, bulwarze) mająca ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

Równolegle trwają, bądź zrealizowane zostały inne prace wykonywane przez jednostkę. Na osiedlu Henryka Sienkiewicza zostały wykonane nowe miejsca postojowe przy ulicy Nowowiejskiego, poprawiony został poprawiony chodnik i krawężnik przy ul. Kiernickich obniżono także krawężniki w wielu miejscach, które pełnią rolę ciągów komunikacyjnych dla mieszkańców osiedla. Z kolei Na ul. Poważe rozpoczęto wykonywanie drugiego etapu budowy chodnika dla pieszych.

Miasto Łuków informuje jednocześnie, iż na chwilę obecną nie ma zagrożenia w dostępie do wody na terenie miasta, aczkolwiek burmistrz Piotr Płudowski poprosił Prezesa Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie o stałe monitorowanie dostępu do wody w ujęciach głębinowych.