Trwają prace w ciągu ulicy Poważe w Łukowie. W miejscu tym wykonywana jest kanalizacja deszczowa, wkrótce budowany będzie też chodnik. Prace wykonuje Zarząd Dróg Miejskich, a termin realizacji zadania to koniec 2020 r.

Rozpoczęte niedawno prace są kontynuacją rozpoczętej w 2019 r. inwestycji polegającej na budowie chodnika na ul. Parkowej (na odcinku od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do przejazdu kolejowego), przez ul. Poważe do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną.

Zarząd Dróg Miejskich w chwili obecnej wykonuje kanalizację deszczową, a następnie przystąpi do budowy wyczekiwanego przez okolicznych mieszkańców chodnika. W tym roku inwestycja ma być dociągnięta do skrzyżowania ul. Poważe z ul. Strzelniczą.