Zostaje przywrócony limit jednorazowego wystawienia ODPADÓW ZIELONYCH w okresie od maja do listopada 2020 roku w ilości dwóch worków/pojemników o pojemności 120 litrów na jedną nieruchomość zamieszkałą w zabudowie jednorodzinnej. Właściciele nieruchomości, którzy wytwarzają odpady zielone, mogą odpady te kompostować w przydomowych kompostownikach lub dostarczać własnym transportem do PSZOK, gdzie bez dodatkowych opłat oraz limitów będą one przyjmowane przez cały rok.

Limit odbioru odpadów zielonych został wprowadzony w § 4 ust. 2 Uchwały Nr IX/89/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 26 czerwca 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 4541 z późn. zm.).

Ponadto przypomina się, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łuków odbiór odpadów komunalnych odbywa się od godz. 6:00.