W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 pracownicy Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim przygotowali prezentację omawiającą wsparcie z programów pomocowych dla przedsiębiorstw, samorządów, organizacji pozarządowych, szpitali oraz rolników i osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne. W prezentacji znalazły się informacje m.in. dla beneficjentów środków unijnych, którzy mają trudności z realizacją swoich projektów, jak również dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem epidemii.

Plan prezentacji:

 • Funduszowy Pakiet Antywirusowy
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Program Operacyjny Polska Wschodnia
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  • Fundusze Norweskie
 • Wsparcie rządowe - Tarcza Antykryzysowa
  • Polski Fundusz Rozwoju
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
  • Miejski/Powiatowe Urzędy Pracy
 • Wsparcie regionalne
  • Lubelski Pakiet Antykryzysowy
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
   • Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
   • Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
   • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
   • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Wsparcie dla innych pomiotów - Fundusze rządowe
  • Samorządy
  • Organizacje pozarządowe (w tym jednostki kultury)
  • Uczelnie wyższe
  • Rolnicy
  • Osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne

 

DO POBRANIA: 

ZOBACZ TEŻ: