W Parlamencie trwają prace nad nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która ma na celu uporządkowanie i wzmocnienie efektywności strategii planowania i zarządzania rozwojem Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Jednym ze sprawozdawców planowanych do wdrożenia przepisów był Sławomir Skwarek, reprezentujący Ziemię Łukowską Poseł na Sejm RP. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na zainicjowanie prac nad strategią ponadlokalną w powiecie łukowskim, gdzie liderem i koordynatorem tych prac jest Miasto Łuków.

Zdaniem posła Sławomira Skwarka znowelizowana ustawa wprowadzi spójny i uporządkowany system strategicznego planowania, zwiększy także efektywność programowania i realizacji rządowych strategii, polityk oraz programów. Planowane do realizacji porozumienia terytorialne posłużą natomiast przede wszystkim uzgadnianiu działań istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnej.

Były samorządowiec zwrócił też uwagę, że rządowy dokument da możliwości zrównoważonego rozwoju i zacieśni współpracę samorządów, które - chcąc wspólnie się rozwijać - coraz częściej angażują się w działania międzygminne. Za przykład tego typu działań posłużyć mogą zainicjowane i koordynowane przez Miasto Łuków prace dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030, która pozwoli wspólnie aplikować o środki zewnętrzne z nowej perspektywy unijnej.

By powyższy dokument powstał jeszcze przed końcem 2020 r., w lutym br. odbyło się spotkanie robocze z ekspertami, zakończone deklaracją samorządowców dotyczącą podpisania listu intencyjnego w sprawie współpracy gmin. W marcu doszło do podpisania listu i ustalenia harmonogramu dalszych prac.  W chwili obecnej rady poszczególnych gmin procedują uchwały dotyczące wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. Kolejnym etapem będzie zawarcie samego porozumienia i przystąpienie do prac nad ponadlokalnym dokumentem strategicznym.

 

INFORMACJE POWIĄZANE: