Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został umieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków, położonych w Łukowie przy ulicach: Ks. Stanisława Brzóski, Przechodniej, Zabrowarnej, pomiędzy ulicą Świderską a ulicą Radzyńską oraz u zbiegu ulicy Żelechowskiej i ulicy Telimeny, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni licząc od dnia 15 maja 2024 roku.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski