Anna Tymińska przewodniczącą Łukowskiej Rady Seniorów III kadencji

We wtorek 4 maja w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Łukowskiej Rady Seniorów, powołanej na okres kadencji 2024-2029, na którym oprócz przewodniczącej wybrano także wiceprzewodniczącą i sekretarza. Cała grupa liczy natomiast 11 osób.

Spotkaniu - do momentu wyboru nowych władz Rady Seniorów - przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta Łuków Artur Czubaszek. W posiedzeniu uczestniczyli także Burmistrz Piotr Płudowski, Zastępca Burmistrza Mateusz Popławski, Sekretarz miasta Waldemar Siurek i Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Radosław Niewęgłowski.

W przeprowadzonych wyborach i głosowaniu polegającym na wrzuceniu głosów do urny, wyłoniono Przewodniczącą Łukowskiej Rady Seniorów, którą ponownie została Anna Tymińska. Ponadto członkowie Rady Seniorów zadecydowali iż Wiceprzewodniczącą Rady będzie Alfreda Kintop, a Sekretarzem ŁRS Marek Czernecki.

Łukowska Rada Seniorów to organ doradczy i konsultacyjny. Ma też aktywizować środowiska senioralne w mieście. Do Rady należeć mogą osoby reprezentujące różnego rodzaju organizacje zrzeszające emerytów i rencistów: kluby, stowarzyszenia. W skład Łukowskiej Rady Seniorów wchodzą (w kolejności alfabetycznej): Mirosław Borychowski, Maria Chmielewska, Marek Czernecki, Jolanta Kielak, Alfreda Kintop, Wanda Krasuska, Zofia Latuszek, Helena Niebrzegowska, Marian Radzikowski, Anna Tymińska i Halina Wojtalska.

Skład Łukowskiej Rady Seniorów na lata 2024-2029 dostępny jest POD TYM ADRESEM