„Senioralne podróże po wysokiej kulturze”

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w projekcie „Senioralne podróże po wysokiej kulturze”. Jest on dedykowany seniorom z powiatu łukowskiego, w tym osobom z niepełnosprawnościami.

Program ma na celu ułatwienie dostępu do szeroko rozumianej kultury wysokiej i będzie trwał do 15 grudnia 2024 r. Zasadniczym elementem zadania będą 4 wyjazdy tematyczne do miejsc ważnych ze względu na historię i materialne dziedzictwo kultury (muzea) oraz wartości artystyczne i estetyczne (teatr, filharmonia).

W składowe projektu wliczają się propozycje, nawiązujące do wyjazdów, takie jak: spotkania z zakresu literatury, filmu, teatru i muzyki. Odbiorcami działań teatralnych i filmowych będą zaproszeni seniorzy z powiatu łukowskiego wraz z rodzinami, znajomymi i osobami spoza grupy docelowej, co pozwoli na integrację różnorodnych środowisk społecznych.

Zapisy do projektu „Senioralne podróże po wysokiej kulturze” odbywają się do 11 czerwca 2024 roku. Więcej informacji w Łukowskim Ośrodku Kultury.