Agencja Rozwoju Przemysłu zachęca przedsiębiorców do skorzystania z oferty pomocowej mającej przeciwdziałać ekonomicznym skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Wśród oferowanych produktów znajdują się: leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty, pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP oraz pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.

Leasing operacyjny z karencją w spłacie skierowany jest do podmiotów sektora transportowego, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Przeznaczony jest na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Kwota leasingu sięgać może 5 mln zł netto, a okres finansowania może trwać do 6 lat. Karencja w spłacie rat leasingowych może wynieść nawet 12 miesięcy (co w przypadku kosztów leasingu standardowego ciągnika siodłowego z naczepą może wzmocnić bieżącą płynność spółki kwotą ok. 111 tys. zł).

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP pozwoli na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń netto w firmach przez okres do 2 lat (wynagrodzenia trafią bezpośrednio na konta pracowników), przy wydłużonym okresie karencji do 12 miesięcy. Z kolei pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym będzie mogła wynosić od 0,8 mln zł do 5 mln zł, okres finansowania będzie sięgał do nawet 6 lat, zaś okres karencji zostanie wydłużony do 15 miesięcy.

Pomoc oferowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu adresowane jest dla:

  • Firm z obszaru MŚP prowadzącą pełną księgowość;
  • Podmiotów prowadzących działalność przez min. 12 miesięcy;
  • Podmiotów, które w ostatnim okresie obrachunkowym osiągnęły przychody na poziomie min. 4 mln zł;
  • Firm które zakończyły ostatni rok dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz dodatnim wynikiem finansowym netto.

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem strony internetowej https://www.arp-tarcza.pl. W miejscu tym zamieszczono także instrukcje dotyczące wypełniania wniosku. Jak zapowiada Agencja Rozwoju Przemysłu, wnioski od przedsiębiorców będą procesowane w trybie uproszczonym.