Drogie Mamy, w dniu Waszego święta, przyjmijcie wyrazy uznania i podziękowania za macierzyński trud i wypełnianą niezmiernie ważną rolę w rodzinie i społeczeństwie!