Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie w związku z przypadającym na dzień 1 lipca 2020 r. jubileuszem 45 - lecia OSiR w Łukowie zwraca się z gorącą prośbą o przesyłanie lub dostarczenie do Biura OSiR w Łukowie ul. Browarna 63, archiwalnych zdjęć, filmów, dyplomów, pocztówek innych dokumentów i publikacji oraz zdjęć pucharów i medali dotyczących działalności OSiR w Łukowie od 1975 r.

Materiały wykorzystane zostaną do zorganizowania planowanej wystawy stacjonarnej lub wirtualnej z okazji 45 - lecia OSiR w Łukowie.

Termin nadsyłania materiałów do dnia 25.06.2020 r.

Dla osób, które prześlą lub dostarczą archiwalne materiały przewidziane są nagrody niespodzianki.