W dniu 10 lipca br. Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski podpisał dwie umowy z wykonawcami na realizację zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowę ul. Browarnej w Łukowie będzie wykonywała Firma Handlowo Usługowa TAMEX Jakub Kożuchowski, Szczygły Górne 6, 21-400 Łuków. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. ul. Kleeberga 63, 21-400 Łuków wykona przebudowę ul. Laskowskiego, Kanałowej i Pastewnik.

Zadanie pn. "Przebudowa ul. Browarnej (102361L) w m. Łuków" obejmuje:

 • wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości 6 m,
 • ustawienie krawężnika ulicznego,
 • ustawienie krawężników najazdowych (zaniżonych) w miejscach zjazdów i przejść dla pieszych,
 • wymianę (w części przełożenie) kostki brukowej na chodniku i zjazdach,
 • przebudowę zatok postojowych (parkowanie prostopadłe) na nawierzchnię z kostki brukowej,
 • budowę zatoki postojowej z kostki brukowej o parkowaniu równoległym.

Długość robót objętych zadaniem: 801 mb.

Zadanie pn. "Przebudowa ulic miejskich: ul. Laskowskiego (102424L), ul. Kanałowa (102396L), i ul. Pastewnik (102450L) w m. Łuków" obejmuje:

 • wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości 6 m,
 • ustawienie krawężnika ulicznego,
 • ustawienie krawężników najazdowych (zaniżonych) w miejscach zjazdów i przejść dla pieszych,
 • wymianę (w części przełożenie) kostki brukowej na chodniku, zjazdach i zatokach do parkowania równoległego,
 • budowę zatoki postojowej z chodnikiem (przy skrzyżowaniu ul. Kanałowej z ul. Pastewnik),
 • wymianę trzech progów zwalniających z kostki brukowej,
 • wymianę kolektora deszczowego i przykanalików z uzupełnieniem studzienek ściekowych,
 • wymianę włazów istniejących studni rewizyjnych i studzienek ściekowych.

Długość robót objętych zadaniem: 463 mb.

Okres realizacji zadań: lipiec 2020 r. – maj 2021 r.

Zadania dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór 2020 – zadania jednoroczne).