Miło nam poinformować, że Miasto Łuków otrzymało dotację celową na zadanie realizowane w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", Priorytet 3 dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Umowa nr 14/NPRCz/2020 z dnia 8.07.2020

Całkowita wartość projektu: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100).

Przyznana kwota dotacji: 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych, 00/100), co stanowi 80% całkowitej wartości projektu.

Wkład własny: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), co stanowi 20% całkowitej wartości projektu.

Szczegółowy opis zadania:

Zadanie objęte wnioskiem dotyczy zakupu książek, w tym nowości wydawniczych i lektur do bibliotek szkolnych. W programie uczestniczy Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Konarskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie. Otrzymana kwota wsparcia finansowego dla Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Konarskiego wynosi 15 000 zł, z czego 12 000 zł pochodzi z programu, a 3 000 zł wynosi wkład własny. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego otrzyma 5 000 zł, z czego 4 000 zł pochodzi z programu, a 1 000 zł wynosi wkład własny.

Wysokość wsparcia zależała od ilości uczniów w szkole. Wsparcie finansowe zostanie wykorzystane na zakup książek, w tym nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych dla powyższych szkół.

Zadanie będzie realizowane w 2020 r.