Do 7 września 2020 r. można wypełniać ankietę stworzoną na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030, realizowanej wspólnie przez samorządy Miasta Łuków, Gminy Adamów, Gminy Krzywda, Gminy Łuków, Gminy Stanin, Miasta Stoczek Łukowski, Gminy Stoczek Łukowski oraz Gminy Wojcieszków. Ankieta jest anonimowa i ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji oraz problemów obszaru ośmiu samorządów z terenu powiatu łukowskiego, a także wyznaczenie kierunków ich rozwoju do roku 2030.

Zmieniająca się sytuacja gospodarcza, społeczna i środowiskowa stawia przed samorządami i ich mieszkańcami nowe wyzwania rozwojowe. Jak sprawić, żeby otaczająca nas przestrzeń była nie tylko atrakcyjnym terenem do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej ale jednocześnie obszarem o wysokiej jakości życia, w którym mieszkańcy mogą zaspokajać różnorodne potrzeby społeczne i zawodowe? Jakie działania należy podjąć w obliczu kryzysu wywołanego epidemią COVID-19? W jakim kierunku należy rozwijać samorządy, aby mieszkać w przyjaznym otoczeniu, dostosowanym do współczesnych wymogów i standardów? Jak współpracować z sąsiednimi gminami i realizować projekty partnerskie sprzyjające rozwojowi Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego?

Aby uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania, należy zmierzyć się ze wspólnymi problemami i wyzwaniami oraz zdefiniować takie cele rozwoju, które wykorzystują wspólne szanse i potencjały samorządów. Dlatego też 8 samorządów z powiatu łukowskiego zadecydowało wspólnie o opracowaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030. Dokument jest odpowiedzią na nowe uwarunkowania wynikające z celów i kierunków wsparcia jakie proponuje Komisja Europejska w ramach kolejnej perspektywy finansowej 2021-2027 oraz zmieniające się podejście do finansowania i współpracy z samorządami wynikające z polityk krajowych.

Prace nad Strategią prowadzone będą przy udziale mieszkańców, dlatego też licząc na Państwa zaangażowanie zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, w której zadano szereg pytań na temat jakości życia obecnie i pomysłów na przyszłość.

Link do elektronicznej wersji ankiety znajduje się adresem:

https://forms.gle/ceqEgLwUmsSRh2Au6

Formularz ankiety będzie aktywny do 7 września 2020 r.