UIA - nabór ekspertów

Do 4 grudnia trwa nabór ekspertów w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions, która ma na celu wdrażanie innowacyjnych działań zapewniających zrównoważony rozwój obszarów miejskich na terenie Unii Europejskiej. Aby zostać ekspertem UIA, kandydaci powinni wykazać się dobrą znajomością i bezpośrednim doświadczeniem w pracy nad projektami.

Urban Innovative Actions to inicjatywa Unii Europejskiej promująca projekty pilotażowe w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Eksperci UIA odegrają kluczową rolę przy zatwierdzaniu nowych projektów w ramach programu. Będą opiniować poszczególne przedsięwzięcia, wykorzystując własne doświadczenie zawodowe. Eksperci UIA będą pracować nad programami związanymi z jakością powietrza, gospodarką o obiegu zamkniętym, kulturą i dziedzictwem kulturowym, a także zmianami demograficznymi.

Szczegóły dotyczące inicjatywy oraz naboru dostępne są na stronie internetowej UIA. Informacja w języku angielskim.