Ostatnia wakacyjna niedziela 2020 roku była okazją do spotkania się w miejskim parku, gdzie Łukowski Ośrodek Kultury przygotował dla mieszkańców ucztę dla ciała, ducha i ucha. Zaplecze kulinarne stanowił III Festiwal Pierogów, natomiast na scenie trwały nieprzerwanie koncerty. Gwiazdami wieczoru byli Damian Ukeje - zwycięzca programu „The Voice of Poland” oraz reprezentanci Fabryki Piosenki ŁOK.

„Już na pierwszej pętli sierpniowe niebo postanowiło postawić przed kolarzami ścianę deszczu, przez którą przebili się najwytrwalsi zawodnicy i zawodniczki. I w sumie dobrze się stało, bo inaczej zapłonęłyby asfalty Gminy Krzywda, na terenie której odbywał się wyścig” - tak w jednym akapicie można podsumować to, co się wydarzyło podczas trzeciej edycji Biegu Kolarskiego o Puchar Henryka Sienkiewicza. Imprezę wsparło również Miasto Łuków.

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na cykl powakacyjnych zajęć adresowanych głównie do młodszych mieszkańców. W ofercie m.in. nauka gry na trąbce lub puzonie, a także pozostałych instrumentach, zajęcia taneczne oraz recytatorskie i warsztaty plastyczne. Szczegółowych informacji na temat zajęć udzielają instruktorzy placówki.

Od 1 września do 5 października 2020 r. w Łukowskim Ośrodku Kultury, a dokładniej na ogrodzeniu (od strony ul. Browarnej) - prezentowana będzie wystawa ilustrująca życie mieszkańców Łukowa i Ziemi Łukowskiej w czasie II Wojny Światowej. Wystawa powstała dzięki uprzejmości portalu Łuków Historia.

Działając na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) i art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia.