Kolędowanie z mieszkańcami Łukowa - oferta

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. Kolędowanie z mieszkańcami Łukowa

16 Dni Bez Przemocy

W dniach od 25.11.2021r. do 10.12.2021 r. prowadzona jest Kampania „16 Dni Bez Przemocy”.

Katarzyna Cerekwicka gwiazdą koncertu kolęd

Katarzyna Cerekwicka będzie gwiazdą tegorocznego Koncertu Kolęd i Słodkich Serc. Charytatywne wydarzenie zaplanowano w niedzielę 12 grudnia o godzinie 18:00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łukowie. Podczas niego prowadzona będzie zbiórka na leczenie 6-cio letniej Julki. 

Transmisja NA ŻYWO: 48. Sesja Rady Miasta Łuków

Zachęcamy do śledzenia NA ŻYWO zwołanej na dzień 25 listopada 2021 r. 50. Sesji Rady Miasta Łuków. Porządek obrad oraz imienne wyniki głosowania radnych dostępne są w portalu eSesja.pl. Początek obrad zaplanowano na godz. 11:00.

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Miło nam poinformować, że pomiędzy Miastem Łuków a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została zawarta UMOWA nr POS/000060/03/D w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.