Ostatni koncert organowy już w niedzielę

Kwintet instrumentów blaszanych „Poznań Brass” włoski organista Alessandro Bianchi wystąpią podczas najbliższego koncertu organizowanego w ramach IX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie, który odbędzie się w niedzielę 19 września o godz. 19:00 w Kościele NMP Matki Kościoła w Łukowie.

#DniOtwarteFunduszyEuropejskich

Miło nam poinformować, iż zaplanowane w weekend 18-19 września wydarzenia plenerowe na terenie Kompleksu rekreacyjnego „Zimna Woda” w Łukowie wpisywać będą się w trwające w ww. dniach Dni Otwarte Funduszy Europejskich. W związku z powyższym za darmo będzie można skorzystać z atrakcji wodnych na terenie kompleksu - wyciągu do nart wodnych i wakeboardu oraz kajaków i rowerów wodnych.

Konsultacje Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030”

Burmistrz Miasta Łuków działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), w związku z art. 6a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 poz. 1057 t.j.) podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030.

Fortepianowy koncert pamięci Franciszka Maklakiewicza

Na niedzielę 26 września zaplanowano uroczysty koncert na cześć Franciszka Maklakiewicza. Wydarzenie będzie uczczeniem podjęcia przez Radę Miasta Łuków uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łuków kompozytorowi, który zginął w pierwszych tygodniach II wojny światowej w 1939 r.

Ostrzeżenie przed opadami deszczu

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB w Warszawie informuje o I stopniu zagrożenia opadami deszczu, które mogą się pojawić będzie w piątek i sobotę 17-18 września na terenie powiatu łukowskiego.