MotoMikołajki z Bears Riders i Girls Riders Łuków

Łukowscy motocykliści zrzeszeni wokół klubów Bears Riders i Girls Riders już po raz 11. organizują mikołajkową zbiórkę charytatywną dla dzieci. Zbierane są przedmioty, które trafią następnie do zaprzyjaźnionych domów dziecka oraz ośrodka pomocy społecznej.

II przetarg ograniczony - nieruchomość ul. Pana Tadeusza i ul. Hrabiego Horeszki

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej  w Łukowie u zbiegu ul. Pana Tadeusza i ul. Hrabiego Horeszki. Nieruchomość składa się z działek Nr 6860/305 o pow. 206 m2, Nr 6860/306 o pow. 1700 m2Nr 6860/307 o pow. 309 m2 (KW Nr LU1U/00025725/8). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 398 700 zł netto (do ceny tej zostanie doliczony 23% podatek VAT); wadium w wysokości 79 000 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Opady śniegu. Obowiązki wokół posesji

W okresie, gdy spodziewać można się opadów śniegu oraz obniżenia temperatur, Urząd Miasta Łuków przypomina właścicielom i użytkownikom nieruchomości położonych na terenie miasta Łuków o ich ustawowych obowiązkach związanych z utrzymaniem czystości i zapewnienia bezpieczeństwa w obrębie posesji.

Kartka dla obrońców granic

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego w Łukowie wysłali kartki z życzeniami i wyrazami wsparcia do przedstawicieli służb mundurowych, którzy przebywają obecnie na granicy polsko-białoruskiej. Szkoła włączyła się tym samym w akcję organizowaną przez Fundację Niepodległość.

Anna Tymińska przewodniczącą Łukowskiej Rady Seniorów

Anna Tymińska pokieruje pracą Łukowskiej Rady Seniorów II kadencji. W piątek 19 listopada w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady, na którym oprócz przewodniczącej wybrano także wiceprzewodniczącego i sekretarza ŁRS. Cała grupa liczy natomiast 11 osób.