Budżet Miasta na 2022 rok - projekt uchwały

Ostatnie miesiące roku to szczególny czas dla samorządów. Wtedy tworzone są budżety miast i gmin, według których podmioty te funkcjonować będą przez następne 12 miesięcy. Poniżej prezentujemy projekt uchwały budżetowej Miasta Łuków na 2022 r. przygotowany przez pracowników Urzędu Miasta.

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB w Warszawie informuje o I stopniu zagrożenia silnymi podmuchami wiatru, które mogą się pojawić na terenie powiatu łukowskiego od godz. 19.00 dnia 19.11.2021 r. do godz. 4.00 dnia 20.11.2021 r.

Seniorzy z wiedzą o prawach konsumenta

Słuchacze Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zawierania umów kupna/sprzedaży i mogących wynikać z tych czynności konsekwencji. W czwartek 18 listopada spotkali się m.in. z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

Wypłaty świadczeń - komunikat Urzędu Miasta

Urząd Miasta Łuków informuje o nowym harmonogramie wypłat świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022.

Warsztaty w Urzędzie Miasta

Przedstawiciele Urzędu Miasta Łuków, jednostek podległych, organizacji społecznych i innych instytucji z terenu miasta Łuków wzięli udział w warsztatach konsultacyjnych poświęconych opracowaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 – 2030. Rozpoczęcie prac nad ww. Strategią jest efektem Porozumienia gminno-powiatowego w sprawie opracowania i realizacji dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 – 2030” obejmującego Miasto Łuków, Gminę Łuków, Gminę Stanin oraz Powiat Łukowski w granicach wyżej wymienionych samorządów. Posiadanie dokumentu strategicznego umożliwi wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027.