W niedzielę 26 stycznia w Łukowie gościli członkowie „Kabaretu pod Wyrwigroszem”. Na scenie Łukowskiego Ośrodka Kultury w dwugodzinnym programie członkowie kabaretu: Beata i Łukasz Rybarscy, Maurycy Polaski i Andrzej Kozłowski przypomnieli publiczności swoje najbardziej znane skecze, monologi oraz piosenki. 

Harcerska Akcja Zimowa Hufca ZHP Łuków obfitowała w wiele przygód. Druhny i druhowie odpoczywali w Sokółce (woj. podlaskie). To tam zorganizowali swoje zimowisko pod hasłem „Wyprawa na Dziki Wschód” w dn. 20 – 25 stycznia 2020 r. Dzieci i młodzież z Łukowa, Białej Podlaskiej, Radzynia Podlaskiego, Starych Kobiałek i Ryżek wzięli udział w licznych grach i warsztatach, które pomogły zintegrować się i odkryć wielokulturowe Podlasie. Harcerze poznawali różne religie – wiarę katolicką, prawosławną i islam.

IMGW - PIB OSTRZEGA: lubelskie od 26.01.2020 r. do godz. 09:00 27.01.2020 r. marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: Biała Podlaska, bialski, biłgorajski, Chełm, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski i Zamość.

Burmistrz Miasta Łuków działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Miasta Łuków z 24 września 2019 r. sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2019.5583) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu mający i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

W dniu 30 stycznia 2020 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się XIX sesja Rady Miasta Łuków.