images/2020-aktualnosci/ostrzezenie_burze.png

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie ostrzega przed burzami, które mogą występować w środę 5 maja na terenie powiatu łukowskiego.

Przygotowania do Mistrzostw Polski

Reprezentanci sekcji kickboxingu klubu KSW Łuków trenowali przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski. W święto Konstytucji 3 Maja 22 zawodników sprawdzało swoje umiejętności na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie.

Historyczny list Łukowian

„Ukontentowaniem i publiczną radością” Łuków zareagował na wieść o uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Mało kto jednak wie, że sama informacja o przyjęciu ustawy zasadniczej trafiła do miasta z miesięcznym opóźnieniem. Oficjalne pismo Marszałka Sejmu „z doniesieniem o zapadłej Konstytucji Rządowej 3 maja” dotarło do ówczesnych władz miejskich 4 czerwca 1791 r. Ponadto dzięki działaniom lokalnego pasjonata historii - Pawła Jezierskiego - w ręce burmistrza Piotra Płudowskiego trafił nieznany dotychczas i unikatowy list z Łukowa do Marszałka Małachowskiego, datowany na 9 czerwca 1791 r. Jest to list, jaki na wieść o uchwaleniu Konstytucji 3 Maja napisali członkowie łukowskiej Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej, a więc ówczesnego organu administracji samorządowej, powołanej do życia przez Sejm Czteroletni.

Trzeci Maja w Łukowie

Symboliczny charakter miały lokalne uroczystości związane z 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wzorem roku ubiegłego, łukowskie obchody święta uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie nowoczesnej ustawy zasadniczej, ograniczono do złożenia pamiątkowych kwiatów oraz uroczystej mszy świętej.

230. rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja

3 maja 2021 r. przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - drugiej na świecie i pierwszej w Europie ustawy zasadniczej regulującej organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej, zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.