Konkurs na „Profilaktyka Roku 2021”

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie organizuje konkurs na „Profilaktyka Roku 2021”. Zgłoszenia z kandydaturami wartych nagrodzenia osób przyjmowane są do 30 listopada.

Webinar ARP dla przedsiębiorców

ARP S.A. w ramach obchodów 30-lecia działalności, otwiera trzeci cykl bezpłatnych webinariów prezentujących kompleksową ofertę finansową. Webinary mają charakter lokalny i skierowane są do przedsiębiorców z sektora MŚP lub prowadzących dużą firmę. W webinarze dedykowanym dla województwa lubelskiego mogą wziąć udział przedsiębiorcy posiadający w tym miejscu firmę.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków. Nieruchomość niezabudowana położona w Łukowie przy ul. Stodolnej oznaczona jako działka Nr 5917/133 o pow. 86 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00044579/8; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 400 zł netto.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łuków położonej w Łukowie przy ul. Strzelniczej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Plenerowa wystawa przy kościele

Fotografie przedstawiające ważne momenty z życia papieża Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego pojawiły się na ogrodzeniu Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. Organizatorem wystawy jest Łukowski Ośrodek Kultury.