Dzień Myśli Braterskiej to święto skautów na całym świecie, upamiętniające datę urodzin twórców ruchu – Roberta i Olave Baden-Powellów. Po raz piętnasty harcerze z Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej spotkali się z tej okazji przy muzyce. W dn. 22 lutego 2020 r. w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim pojawiło się około dwustu osób w szarych i zielonych mundurach z kilku powiatów. Wzięły one udział w koncercie „Ciepłe i Puchate XV”.

Z inicjatywy Posła na Sejm RP Sławomira Skwarka i Burmistrza Miasta Łuków Piotra Płudowskiego w piątek 21 lutego w Urzędzie Miasta w Łukowie odbyło się spotkanie dotyczące Ponadlokalnej Strategii Rozwoju na lata 2020-2030. Spotkanie poprowadzili eksperci z zakresu tworzenia dokumentów strategicznych, którzy przybliżyli założenia nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Jednym z wymogów formalnych przy ubieganiu się o środki unijne będzie posiadanie ponadlokalnego dokumentu strategicznego.

Drużyny AP TOP 54 Biała Podlaska i DAF I Orlęta Łuków zostali zwycięzcami pierwszego turnieju piłki nożnej z cyklu „Orlęta DAF CUP” o Puchar o Burmistrza Miasta Łuków. Zawody dla rocznika 2012 rozegrane zostały na początku lutego, a tymczasem organizatorzy zapraszają na kolejne rozgrywki, które tym razem toczyć się będą w sobotę 22 lutego w hali sportowej na ul. Partyzantów w Łukowie.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje, że uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr CXVII/2414/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku wydłużony został termin naboru wniosków w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie wraz z Miastem Łuków informuje, iż prowadzony jest nabór uczestników - mężczyzn do projektu „Klub Seniora w Łukowie".