Łukowski Ośrodek Kultury po raz drugi zaprasza wszystkich do wspólnego puszczania wianków podczas tradycyjnego, słowiańskiego powitania lata. Już 27 czerwca 2020 r. w sobotę w Parku Miejskim o godzinie 17.00 rozpocznie się impreza „Wianki nad Krzną”. Podobnie jak w roku poprzednim będziemy bawili się na ludowo. W programie występy teatrów obrzędowych „Jarzębina” z Paszenek i „Zawsze razem” z Woli Gułowskiej, Teatru Poezji ŁOK, kabaretowego zespołu ludowego „Wohyniacy”, Zespołu „Niezapominajki” z Dminina, a także Łukowskiej Orkiestry Dętej.

Wokaliści Fabryki Piosenki zapraszają na Koncert Finałowy, który będzie podsumowaniem ich całorocznej pracy wokalnej. Koncert odbędzie się w piątek 26 czerwca br. o godzinie 18.00 w Amfiteatrze w Parku Miejskim w Łukowie. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych koncert zostanie przeniesiony do Sali Widowiskowej ŁOK.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informuje o możliwości występowania burz na terenie całego województwa lubelskiego. Zagrożenie pierwszego stopnia obowiązywać będzie do godz. 12:00 dnia 23 czerwca br. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80%.

Miasto Łuków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uzyskało dofinansowanie w wysokości 115 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Do środy 24 czerwca w Urzędzie Miasta przyjmowane są wnioski na dofinansowanie do wymiany źródła ciepła z nieekologicznego na nowoczesne, emitujące mniej zanieczyszczeń do atmosfery. Zainteresowane osoby, pragnące na przykład wymienić piec centralnego ogrzewania, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 5 tys. złotych. Program dopłat realizowany jest w ramach przyjętego przez Radę Miasta Łuków Programu Ograniczania Niskiej Emisji.