Uwaga na marznące opady deszczu

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie informuje o oblodzeniu, które może wystąpić w dniach 14 i 15 grudnia 2021 r. na terenie powiatu łukowskiego. Stopień zagrożenia: 1.

Kickboxing - mój świat, moja pasja

Klub Sportów Walki Łuków działający w ramach Stowarzyszenia Społecznego „Nasz Region” był organizatorem konkursu plastycznego pt. „Kickboxing - mój świat, moja pasja”. Prace konkursowe były oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do 6 lat, uczniowie klas I-III oraz uczniowie klas IV-VIII. Jury pod przewodnictwem Doroty Kondrackiej wyłoniło 10 laureatów.

Nagrody dla trenerów

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. ustawy o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) oraz uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r., Nr 181, poz. 2855) ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XI/87/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz.3206)

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza

nabór wniosków o przyznanie nagród trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Nagrody dla trenerów

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. ustawy o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) oraz uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 181, poz. 2855) ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XI/87/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz.3206).

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

"Europa z naszej ulicy"

Trwa czwarta edycja konkursu „Europa z naszej ulicy” dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 grudnia. Nagrodą jest wyjazd do Brukseli i spotkanie z europarlamentarzystami.