XXIX sesja Rady Miasta Łuków

Informujemy, że w poniedziałek 12 października 2020 r. zaplanowana została XXIX sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym. Obrady będą prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Początek obrad zaplanowano na godz. 17.00.

Powszechny Spis Rolny - weź udział w konkursie z nagrodami

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Powszechny Spis Rolny. Przy tej okazji Urząd Statystyczny w Lublinie zachęca uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu województwa do rozwiązania quizu, w którym najlepsi otrzymają nagrody. Nagrodzone zostaną też najlepsze placówki.

Pierwsze scalenia gruntów za nami

Rada Miasta Łuków podjęła 24 września 2020 r. na wniosek burmistrza Piotra Płudowskiego uchwałę w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w Łukowie. To finał podjętych na początku 2019 roku prac mających na celu stworzenie na terenie miasta nowych miejsc mieszkalnych pod budownictwo jednorodzinne i ograniczenie tym samym migracji m.in. do sąsiedniej Gminy Łuków.

III Nocny Maraton Horrorów

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza do Kina Łuków na pełną strachu ucztę filmową – III Nocny Maraton Horrorów. Tym razem to mieszkańcy wybrali dla siebie filmy, które zostaną wyświetlone na dużym ekranie.

Niedziela z teatrem dla dzieci

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na kolejne przedstawienie z cyklu „Niedziela z teatrem”. 25 października 2020 roku o godzinie 16:00 w sali widowiskowej ŁOK wystąpi teatr Krak–Art.