Zapraszamy mieszkańców ul. Cieszkowizna i okolic

Przypominamy o spotkaniu w sprawie budowy ulicy równoległej do ul. Cieszkowizna. Spotkanie informacyjne odbędzie się w czwartek 18 maja o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Cieszkowizna w Łukowie.

LXXV sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 25 maja 2023 roku o godz. 10 00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się LXXV sesja Rady Miasta Łuków.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad LXXV sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Miasta.

Konsultacje społeczne

Zgodnie z Ogłoszeniem Burmistrza Miasta Łuków z dnia 10 maja 2023 r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Burmistrz Miasta Łuków udostępnia projekt uchwały wraz z formularzem zgłaszania uwag.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza wszystkich zainteresowanych wsparciem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej do udziału w cyklu 6-ciu spotkań warsztatowych.

Szkolenie z zakresu prawa autorskiego

Muzeum Regionalne w Łukowie, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych Zarząd Główny w Lublinie zapraszają wszystkich twórców ludowych oraz pracowników instytucji kultury z terenu powiatu łukowskiego na bezpłatne szkolenie z zakresu prawa autorskiego i prawa pokrewnego, jako kompendium obowiązujących przepisów w praktyce.